Toimiva verkkonäkyvyys on tärkeä osa Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Toimiva verkkonäkyvyys on tärkeä osa Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa

Cursor Oy kehittää Kotkan-Haminan seudun kilpailukykyä, vetovoimaa ja osaamista kehittämällä alueen yritystoimintaa. Alue kattaa viisi kuntaa: Kotkan, Haminan, Pyhtään, Vironlahden ja Miehikkälän. Cursor Oy:n omistavat näiden lisäksi seudun teollisuusyritykset ja rahoituslaitokset: Saimaa Capital Oy, Stora Enso Oyj, DuPont Inc. (Danisco Sweeteners), Ahlström Capital Oy, Kymenlaakson Osuuspankki, Sampo Oyj ja Steveco Oy.

Cursor Oy vastaa seudulla toimivien ja seudulle sijoittuvien yritysten palveluista, elinkeinopainotteisesta markkinoinnista sekä seudun kehittämishankkeista.

Kehittämisyhtiö on vuosien kuluessa saattanut päivänvaloon monia laajoja verkkosivustoja useiden  eri toimijoiden kanssa julkisten puitesopimuskilpailutusten tuloksena. Monta vuotta, monta toimittajaa, monta sivustoa… lopputuloksena on väistämättä ollut teknisiltä toteutuksiltaan ja päivitysominaisuuksiltaan monenkirjava joukko erilaisia ja eritasoisia www-sivustoja.

Paras Drupal-kumppani auditoi ja konsultoi

Syksyllä 2016 Cursor Oy aloitti uuden julkishankinnan löytääkseen yhteistyökumppanin, jolle keskittää kaikkien sivustojensa ylläpito. Päämääränä oli ratkaista sivustojen epävakaisuus, erityisesti päivitysten yhteydessä. Custom- tai kovakoodatut sivustot eivät sopeutuneet päivityksiin hyvin. Seudun liiketoiminnan ja Cursor Oy:n oman toiminnan kannalta ei ollut järkevää elää tilanteessa, jossa muutokset ja päivitykset tehtiin aina suoraan sivustojen live-kantaan, minkä jälkeen toivottiin, etteivät sivustot hajoa.

Laajat sivustokokonaisuudet kärsivät myös hitausongelmista. Sivustojen latautumisnopeudesta on tullut viime vuosina yhä kriittisempi sivustojen käyttäjäkokemukseen ja sitä kautta käytettävyyteen ja suosioon vaikuttavista tekijöistä.

KWD Digitalin valinta puitesopimuskumppaniksi jatkokehittämään ja ylläpitämään Cursor Oy:n lukuisia verkkopalveluita sekä tuottamaan uusia oli projektin kannalta orgaaninen ja luonteva kilpailutusprosessin lopputulema. Kaikki olemassa olevat sivustot oli toteutettu Drupalilla. Lisäksi KWD Digital auditoi sivustokokonaisuuden pääsivustot ennen kehittämisen aloittamista, minkä pohjalta asiakasta konsultoitiin parhaasta toiminta- ja toteutustavasta eri tilanteissa.

Lähdekoodi ja palvelinarkkitehtuuri remonttiin

Ensimmäiset toimenpiteet olivat koodin refaktorointi ja sivustojen featurisointi. Maallisemmin käsittein kyse on lähdekoodin laatua parantavista muutoksista sekä Drupalin features-moduulin käyttöönotosta. Näiden toimien jälkeen sivustot voitiin viedä KWD:n workflow’hon, mikä mahdollisti koneellisen julkaisu- ja testausprosessin. Myös palvelinarkkitehtuuri uudistettiin täysin.

Lopputulos? Hallittu ylläpito ja hallitut päivitykset, versionhallinta, erillinen testipalvelin sekä aina koneellisesti sivustoille viedyt muutokset. Skaalautuva palvelinympäristö räätälöitiin AWS:ään ja sivustojen tilaa monitoroidaan New Relicin avulla.

Www-sivustojen jatkuvaa jatkokehitystä

Sivustokokonaisuuden sivustoja luonnollisesti jatkokehitetään edelleen. Sivustoille on esimerkiksi viety feeds-toiminnallisuus siten, että seudun uutisia voidaan yhdellä tuotannolla julkaista useilla sivustoilla. Artikkelit saa toisin sanoen synkronoitua sivustojen välillä. Myös päivitysten tekeminen niihin tapahtuu synkronisesti.

Kotkan-Haminan seudun eri toimijoiden kannalta on tärkeää, että palveluntarjoajat pääsevät kirjautumaan sivustoille ja muokkaamaan omia palveluitaan. Cursor Oy julkaisee muutokset hallitusti moderointi-workflow’ssa.

Sivustojen kuntoonpanon jälkeen Cursor Oy:lle tuotettiin uutena seutusivusto visitkotkahamina.fi. Sivusto toteutettiin nopeasti parin kuukauden kuluessa.

Monista sivustojen teknisistä ominaisuuksista mainittakoon dynaamisesti Trip Advisorista päivittyvät arviot, hienoilla suodattimilla toteutetut näkemisen ja kokemisen kategoriasivut, sekä näyttävä sosiaalisen median seinä. Tekeillä on vielä mm. 360-kuvien ja animoidun kuvamateriaalin käyttömahdollisuus.