Sanasto | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Sanasto

Art Director, AD

AD eli Art Director on visuaalisen ilmeen päävastuullinen suunnittelija. AD ideoi visuaalisuuden projekteille, jotka voivat yhtä hyvin olla printtimainontaa tai printtimediaa (esim. lehtimainokset, logot, yritysilmeet) kuin sähköistäkin mediaa (internet- ja verkkokauppasivustot) tai digitaalista mainontaa (bannerit, Facebook-kampanjat). Digitoimisto KWD Digitalissa Art Director vastaa toimistomme graafisesta suunnittelusta.

Banneri

Banneri on alun perin tarkoittanut banderollia, julistekangasta. Internetissä bannerilla tarkoitetaan www-sivuilla olevaa mainosta. Bannerit ovat suorakaiteen muotoisia, usein JavaScriptillä tai Flash-ohjelmointityökalulla animoituja interaktiivisia verkkomainoksia.

Bannerimainonta

Bannerimainonta on verkkomainontaa, jonka välineenä ovat bannerit. Yhdysvalloissa sana ”banner”, banneri, tarkoittaa oivallista ja menestyksekästä eli juuri sitä, mitä tehokas bannerimainonta parhaimmillaan on.

Bannerimainonta on digitaalisen markkinoinnin tunnetuimpia muotoja. Hyvin toteutettuna se tuottaa rahaa sekä bannerimainontaa käyttäville yrityksille että niille mainostilaa antaville www-sivuille ja mainosverkoille. Tutustu KWD Digitalin bannerimainontapalveluihin!

Big Data

Big Data on tiedonhallinnan kuuma aihe, josta puhutaan nykyään paljon IT-alalla. Kyseessä on suuri nopeasti liikkuva ja jatkuvasti muuttuva massa sekalaista tietoa. Tällaisen tietomäärän kerääminen, hallitseminen ja säilyttäminen on äärimmäisen haastava tehtävä. Me KWD:lla tarjoamme asiakkaillemme osaamista myös Big Datan saralla. Työllistämme osaavan ryhmän asiantuntijoita, jotka osaavat auttaa alkuun Big Datan tarpeiden kanssa.

Blogi

Blogi on yksityisen ihmisen, yhteisön tai yrityksen ylläpitämä julkinen päiväkirja verkossa, siis verkkopäiväkirja. Sanan taustalla on englannin weblog, verkkoloki. Esimerkiksi yrityksen ylläpitämä yritysblogi on erinomainen tapa lisätä www-sivuston hakukoneoptimointia. KWD Digital toimittaa blogien asennuksia ja kustomointeja esimerkiksi WordPress- ja Drupal-sisällönhallintajärjestelmiin. Blogituotannon voi niin ikään ulkoistaa meille, jolloin pätevä sisällöntuottajamme tuottaa säännöllisesti hakukoneoptimoituvia ja internetiin sopivia blogeja asiakkaidemme tarpeisiin.

Copywriting

Copywriting on mainostekstien kirjoittamista, tekstisuunnittelua ja tekstintuotantoa. Perinteisesti tekstisuunnittelijat tai sisällöntuottajat eli copywriterit mielletään juuri mainostekstien, sloganien ja iskulauseiden tuottajiksi. Internetin myötä sisällöntuotannon merkitys on laajentunut, sillä esimerkiksi digitoimistomme sisällöntuottaja on erikoistunut tuottamaan laajempia, hakukoneoptimoituja sisältöjä www-sivustoille ja verkkokauppoihin. Lisäksi niin kutsuttu web-copy eroaa melko paljon painotuotteiden ja perinteisemmän markkinoinnin copysta. Esimerkiksi mainonnassa se, mikä on tehokasta painetussa mainoksessa, ei toimi internet-mainonnassa ja päinvastoin. Ks. myös SEO copywriting.

DevOps

Devops on uuden sukupolven ohjelmistokehitysmenetelmä joka nojaa vahvasti automaatioon, järkeviin työkaluvalintoihin sekä organisaatiorajat rikkovaan yhteistyöhön. Sen pyrkimyksenä on leikata infrakustannuksia, vähentää manuaalista toistuvaa työtä ja sitä kautta virheitä sekä nopeuttaa kehitystyötä. Toistuvat työtehtävät tehdään koneellisesti ja kehitystiimeille jää eniten arvoa tuottava luova ja asiakaskeskeinen kehitystyö.

Digimediatoimisto

Digimediatoimistot yhdistävät digitoimistoista tutun mobiili- ja verkko-osaamisen mediatoimistojen ammattitaitoon kohdennetussa asiakas- ja markkinointiviestinnässä. Digimediatoimistojen asiakkaat tavoittaviin medioihin kuuluvat myös sähköiset mediat.

Digitoimisto

Digitoimisto, muilta nimiltään digitaalinen mainostoimisto tai digimainostoimisto, toimii digitaalisessa mediassa. Digitaalinen media on numeerisesti koodattua kuvaa, tekstiä ja ääntä. Se voi olla interaktiivista. Aina se on kuitenkin nopeasti siirrettävissä esimerkiksi Internetin välityksellä tietokoneiden välillä. Nopea siirrettävyys on johtanut siihen, että myös perinteisemmät mediat, kuten radio, televisio ja lehdistö, ovat yhä enemmän siirtymässä digitaaliseen muotoon. Lisäksi sosiaalisen median jatkuva laajeneminen mahdollistaa yhä uusia digitaalisen verkko-olemuksen ja verkkomainonnan muotoja.

Digitoimisto KWD Digital tuottaa digitoimistopalveluita hyvin monipuolisesti. Toimintamme kattaa www-sivustojen ja verkkokauppojen konseptoinnin, graafisen suunnittelun, sisällöntuoton ja ohjelmoinnin. Samalla tuotamme laajalti myös muita digitaalisen markkinoinnin palveluja.

Drupal

Drupal on helppokäyttöinen, edullinen ja monipuolinen sisällönhallintajärjestelmä. Laajennettavuutensa ja skaalautuvuutensa ansiosta se taipuu moneksi: julkaisujärjestelmäksi, verkkokaupaksi, kuvagalleriaksi, CMF-järjestelmäksi, projektinhallintajärjestelmäksi, blogiksi ja intranetiksi. Drupal on lisenssimaksuton avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, jonka tietoturva ja hakukonenäkyvyys ovat erinomaisia. Drupalia käyttävät esimerkiksi NASA, Valkoinen talo ja MTV UK. Suomessa mm. YLE ja suosittu Suomi24 Keskustelu hyödyntävät niin ikään Drupalia.

KWD Digital on Suomen johtava Drupal-asiantuntija. Drupalin uusin versio on Drupal 7.

Extranet

Extranet on julkisen verkkosivuston käyttäjätunnuksella ja salasanalla suljettu osa, joka on tarkoitettu rajoitetulle käyttäjäryhmälle. Yritykset ja yhteisöt palvelevat asiakkaitaan, jäseniään ja sidosryhmiään extranetissä hyödyntämällä internet-teknologiaa. Extranet on käyttökelpoinen tila jakaa esimerkiksi käyttöoppaita, ohjeita, kokouspöytäkirjoja ja jäsenistön yhteystietoja sekä muita dokumentteja ja tiedostoja.

Graafikko

Graafikko suunnittelee mainosten, www-sivustojen ja verkkokauppojen ulkoasun  eli grafiikat. Ks. Art Director; ks. myös graafinen suunnittelu.

Graafinen ilme

Graafinen ilme on painotyön, mainoksen, verkkosivuston tai verkkokaupan ulkoasu. Siinä määrittellään logot, kuvat, värit ja fontit. Graafinen ilme on yhtenäinen yrityksen tai organisaation muun ilmeen kanssa ja sitä sovelletaan yhdenmukaisesti läpi koko yritysviestinnän. Graafinen ilme on yrityksen keskeisen viestin lisäarvo, joka vaikuttaa yrityksen tai yhteisön tunnistettavuuteen ja uskottavuuteen.

Graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto on asiakirja, joka kerää yhteen, määrää ja määrittelee, graafisen ilmeen noudattamisen suuntaviivat. Sen avulla huolehditaan siitä, että kaikki kyseistä grafiikkaa kuten logoja, painotuotteita tai www-sivuston ilmettä hyödyntävät tahot toteuttavat graafisen ilmeen samojen sääntöjen mukaan. Graafinen ohjeisto määrittelee mm. logon käyttöohjeet, värimääritykset, fontit ja muut elementit.

Graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on laaja joukko toimenpiteitä, joilla tuotetaan esimerkiksi yritysilme, mainoksia, internet-sivusto tai verkkokauppa yrityksen tai muun organisaation tarpeisiin. Se on visuaalista ulkoasun suunnittelua, jota ohjaavat sekä haluttu kohderyhmä että projektin tavoitteet. Graafinen suunnittelu kattaa kuvallisen viestinnän koko kentän painotuotteista sähköisiin julkaisuihin.

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi (SEM) on kustannustehokasta sekä tarkoin kohdennettavissa ja mitattavissa olevaa digitaalista markkinointia. Hakukonemarkkinoinnin suhde hakukoneoptimointiin on hyvin tiivis. Hakukonemarkkinointi on yksinkertaistetusti palvelu, joka ostetaan hakukoneelta. Hakukonemarkkinointia voi melko edullisesti - ja samalla tuloksellisesti - tehdä itsekin, mutta väärin toteutettu hakusanamainonta saattaa myös tuottaa omalle verkkomarkkinoinnille pitkäaikaista haittaa ja lisäkustannuksia.

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimoinnilla (SEO) viitataan lukuisiin toimenpiteisiin, joiden avulla www-sivujen ja verkkokauppojen sijoitukset pyritään saamaan kärkisijoille hakukoneiden hakutuloksissa. Digitoimisto KWD Digital toteuttaa internet-sivustot ja verkkokaupat teknisesti jo lähtökohtaisesti hakukoneystävällisiksi. Aidosti tärkeitä ovat myös muut hakukoneoptimoinnin toimenpiteet eli hakukoneoptimoitu ja kiinnostava, ainutlaatuinen sisältö sekä esimerkiksi sivuston ulkopuoliset linkitykset. Parhaaseen lopputulokseen pääse yhdistämällä kaikki hakukonenäkyvyyttä tukevat toimenpiteet tehokkaaseen hakukonemarkkinointiin ja muuhun digitaaliseen markkinointiin.

Internet-sivut

Internet-sivujen suunnittelu ja toteutus ovat verkkokauppojen, hakukoneoptimoinnin ja digitaalisen markkinoinnin ohella KWD Digitalin toiminnan ydintä. Internet-sivulla tarkoitetaan maailmaanlaajuiseen tietoverkoista rakentuvaan verkkoon kytketyllä palvelimella olevaa sivua tai sivustoa. Sivu on HTML-kuvauskielellä koodattu dokumentti, jonka selain (esim. Firefox, Google Chrome, Internet Explorer) muuttaa ihmiskäyttäjälle näkyvään muotoon. Internet-sivua kutsutaan myös verkkosivuksi, web-sivuksi, www-sivuksi, nettisivuksi ja kotisivuksi.

Intranet

Intranet on yrityksen tai organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettu suljettu verkkosivusto. Se on salasanasuojattu verkkopalvelu, joka palvelee yritysten ja yhteisöjen sisäistä viestintää. Intranet on käyttökelpoinen tapa jakaa organisaation sisäistä informaatiota, ohjeistusta, projektinhallintaa ja esimerkiksi lomake- ja PowerPoint-esityspohjia, jolloin pystytään helposti pitämään yrityksen graafinen ilme yhdenmukaisena.

IP-osoite

Jokaisella verkkoon liitetyllä koneella on IP-osoite, joka koostuu neljästä luvusta. IP-osoite on numeerinen tunniste, joka on liitetty laitteisiin, jotka osallistuvat keskusteluun ja datan vaihtoon verkossa. IP-osoite on siis vähä niinkuin oma kotiosoitteesi talolle tai asunnolle. Vaikka IP-osoitteet tallennetaan binäärinumeroina, ovat ne yleensä näkyvillä ihmisen luettavassa muodossa, kuten 192.168.100.1.

Julkaisujärjestelmä

Julkaisujärjestelmä on ohjelmisto, jonka päälle www-sivusto tai verkkokauppa rakennetaan. Ks. sisällönhallintajärjestelmä.

Kotisivut

Kotisivu on minkä tahansa yrityksen, yhteisön, organisaation tai yksityishenkilön www-sivuston tai verkkokaupan etu- eli aloitussivu. Sitä voi pitää koko www-sivuston tai verkkopalvelun pääsisäänkäyntinä. Etusivun merkityksessä kotisivun tulee sisältää siis kaikki sivustolla navigoimiseen tarvittavat valikot sekä parhaassa tapauksessa sivuston muille sivuille houkuttelevan graafisen ilmeen ja tekstisisällön. Kotisivuista puhutaan nykyisin yleisimmin yksityishenkilöiden www-sivustojen yhteydessä.

Leiska

Leiska tulee englanninkielen sanasta layout. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi mainoksen tai www-sivujen graafisen ilmeen suunnittelua. Graafinen suunnittelijamme laatii esimerkiksi uudesta internet-sivustosta tai verkkokaupasta yleensä 1-3 erilaista ulkoasumallia eli leiskaa, jotka tulevat asiakkaan hyväksyttäviksi ennen sivuston varsinaisen (teknisen) tekemisen (eli koodauksen) aloittamista.

Logo

Puhekielessä logo on vakiintunut tarkoittamaan liikemerkkiä eli yrityksen tai tuotteen kuvaa ja tekstiä yhdistävää tunnusta. Arkikielessä logosta saatetaan puhua esimerkiksi silloin, kun viitataan tavaramerkkiin tai toiminimeen.

Logosuunnittelu

Logosuunnittelulla viitataan logon graafiseen suunnittelemiseen. Logo on yritysilmeen kannalta sen keskeinen perusta. Hyvä logo tekee tuotetta tai yritystä näkyväksi ja tunnetuksi sekä edistää yrityksen toiminnan keskeistä viestiä. Logosuunnittelulle on tyypillistä, että suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon sekä printti- että sähköiset mediat, sillä logon tulee toimia niissä kaikissa.

Mainonta

Mainonta on maksullista markkinointiviestintää, jolla on tavallisimmin myynninedistämiseen tähtääviä, selkeästi määriteltyjä tavoitteita. Mainonnan keskeisten medioiden painopiste on digiaikana siirtynyt printtimedioista (lehdet, esitteet, ulkomainokset jne.), televisiosta, radiosta ja elokuvista yhä enenevässä määrin internetiin, kännyköihin ja sosiaaliseen mediaan. Tehokkain mainonta hyödyntää usein harkitusti mainonnan eri medioita yhdenmukaisella, mediaherkällä eli kulloisenkin median huomioon ottavalla sisältöstrategialla.

Markkinointi

Markkinointi kietoutuu ymmärrykseen yritystoiminnan menestyksestä. Markkinoinnin tavoitteet ovat kahtaalla: Yhtäältä mainonnan kohteille pyritään luomaan tarpeita tai arvoja. Samalla markkinoinnista maksavalle yritykselle pyritään tekemään mahdollisimman paljon voittoa. Markkinointi on kaikkiaan moniosainen kokonaisuus toimenpiteitä, joilla myös pyritään pitämään vanhat asiakkaat tyytyväisinä ja aktivoimaan heitä. Markkinointistrategia yhdistää operatiivista ja strategista markkinointia sekä mainonnan eri medioita. Siihen on myös syytä yhdistää markkinoinnin vaikutuksia mittaavia välineitä. KWD Digital on erikoistunut erityisesti digitaalisen markkinoinnin eri muotoihin.

Meta-tagit

Meta-tagit eli metatiedot ovat määritellyllä tavalla esitettyjä sivun lisätietoja. Hakukoneoptimoinnin kannalta niillä varmistetaan yhtäältä hakukoneystävälliset tekniset tiedot, kuten selkokieliset URL-osoitteet. Erityisen tärkeitä hakukoneoptimoinnin näkökulmasta ovat title- (sivun otsikko) ja description-tagit (sivun kuvaus). Sitä vastoin keywords-tagia ei esimerkiksi Google huomioi lainkaan.

Nettisivut

Nettisivut ovat maailmanlaajuisessa verkossa julkisina olevat internet- eli www-sivut. Verkkosivut voivat olla staattiset tai dynaamiset – digitoimisto KWD Digital toteuttaa molempia sivustoja. Tyypillisiä nettisivuja ovat yritysten, yhdistysten, organisaatioiden, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kotisivut tai www-sivustot. Muita nettisivutyyppejä ovat blogit, keskustelupalstat, hakukoneiden internet-sivut ja portaalit.

Optimointi

Optimointi tähtää parhaaseen vaihtoehtoon, määrällisesti tai arvollisesti optimiin. Internet-sivujen optimointi tähtää sivuston kävijämäärän kasvattamiseen sekä www-sivujen hakukonenäkyvyyden parantamiseen. Sosiaalisen median optimointi pyrkii kasvattamaan nettisivujen suosiota hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Ks. hakukoneoptimointi.

Pilvipalvelu

Cloud computing, eli pilvipalvelut on vakiintunut termi IT-alalla, se juontaa juurensa siitä kun Internetin arkkitehtuurissa Internetiä yleensä kuvastaa pilvisymboli. Varsinaiset fyysiset palvelimet voivat olla hajautettuna useaan sijaintiin ja käytössä aina tarpeen mukaan, siksi käytetään tarkkuudeltaan hieman epämääräistä termiä. Pilvipalveluiden etuja ovat lähes rajaton skaalautuvuus ja toimintavarmuus johtuen juurikin tästä usean palvelimen tai palvelinkeskuksen hajauttamisesta. Palvelinammattilaisemme KWD:lla ottavat huomioon projektikohtaisesti asiakkaiden tarpeet myöskin palvelimien arkkitehtuurissa.

Printtimainonta

Printtimainonta viittaa kaikkeen painettuun mainosmateriaaliin. Se voi olla esimerkiksi esite, lehti-ilmoitus, juliste, asiakaslehti, banderolli, messumainos tai autoteippaus. Digitoimisto KWD Digitalin kautta saat pätevän ja tehokkaan printtimainonnan. Printissä markkinointi tulee suunnitella ja toteuttaa eri tavoin kuin digitaalisessa mediassa. Jätä myös printtimainontasi ammattilaisten huoleksi!

RSS-syöte

RSS-syötteiden tilaaminen on vaivaton tapa seurata sellaisia blogeja, uutisia ja keskusteluja, jotka parhaiten vastaavat omia tarpeita ja kiinnostuksenkohteita. Tilaamalla RSS-syötteen (Really Simple Syndication -syötteen) ei tarvitse pitää silmällä www-sivustoille päivittyviä uusia sisältöjä, vaan lukijaohjelmat hakevat uuden sisällön käyttäjälle automaattisesti.

Scrum

Scrum on tuotteistettu iteratiivinen ja inkrementaalinen ajattelukehys monimutkaisten tuotteiden kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Ketterä ohjelmistotuotanto lisää ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja laatua ja vähentää sen riskejä. Scrumissa työskennellään toistavasti ja lisäävästi ennustettavuuden optimoimiseksi ja riskien kontrolloimiseksi. Tavoitteena oleva tuote kehittyy pikkuhiljaa täydellisemmäksi ja valmiimmaksi useiden kehitysjaksojen aikana.

Selain

Selain on tietokoneohjelma, jonka avulla www-sivujen käyttäjät pääsevät katselemaan ja kommentoimaan www-sivuilla olevia tekstejä, kuvia ja muuta informaatiota. Internet-sivustolle voi toki mennä myös suoraan sivuston osoitteella, mutta selain helpottaa ja nopeuttaa tietojen ja palvelujen löytymistä. Mitä hakukoneoptimoidumpaa www-sivujen sisältö on, sitä korkeammalle hakurobotteja käyttävät selaimet nostavat sen hakutuloksissa. Tunnettuja ja suosittuja selaimia ovat esimerkiksi Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Bing ja Internet Explorer.

SEO

SEO (Search Engine Optimization) tarkoittaa hakukoneoptimointia. Ks. hakukoneoptimointi.

SEO copywriting

SEO copywriting on hakukoneoptimointiin ja hakukonemarkkinointiin suunnattua sisällöntuotantoa. Ammattitaitoinen SEO copywriter tuntee hakukoneoptimoinnin ja -markkinoinnin nettisisällöntuotannolliset algoritmit ja osaa hyödyntää niitä nk. White Hat SEO -taktiikoita eli legitiimejä SEO-tekniikoita hyväksi käyttäen.

Oikeat ja oikein käytetyt SEO-tekniikat ovat tärkeitä pitkän tähtäyksen hakukoneoptimoinnissa ja hakukonemarkkinoinnissa, sillä väärin tai kyseenalaisin metodein toteutetut toimenpiteet voivat johtaa siihen, että hakurobotit poistavat www-sivut hakutuloksista jopa vuoden ajaksi kokonaan (Google Sandbox Effect) tai että hakukonemarkkinointi kärsii huonosta historiasta ja koituu sekä kalliiksi että tehottomaksi.

Sisällönhallintajärjestelmä

Sisällönhallintajärjestelmä eli CMS (content management system) on sivupohjista ja erilaisista toiminnallisuuksista rakennettu www-sivuston tai verkkokaupan julkaisujärjestelmä, jonka avulla internet-sivujen sisältöjä on helppo päivittää ja hallinnoida siten, että sivuston ulkoasu pysyy aina samanlaisena. Sisällönhallintajärjestelmät ovat erityisen suositeltavia dynaamisille www-sivustoille, joissa sivuston päivitystarve on suuri. KWD Digital on suunnitellut ja toteuttanut valtaosan asiakkaidensa internet-sivuista ja verkkokaupoista lisenssi- ja kuukausimaksuttomilla sisällönhallintajärjestelmillä. 

Speksaus

Digimarkkinoinnin, internet-sivustojen ja verkkokauppojen yhteydessä speksausella tarkoitetaan projektin mahdollisimman tarkkaa määrittelemistä. Ennen esimerkiksi www-sivuston toteuttamista sivusto speksataan, eli sille määritellään mm. kohderyhmä ja käyttötarkoitus. Samalla kartoitetaan kaikki sivuston vaatimat ja sivustolle halutut toiminnot. Hyvä speksi sisältää kaiken tarpeellisen eikä mitään turhaa tai ylimääräistä.

Tekstieditori

Tekstieditori on tekstin muokkaamiseen tarkoitettu tietokoneohjelma. KWD Digitalin toimittamissa avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmissä sekä www-sivustojen että verkkokauppojen osalta on asennettuna sisältöjen päivittämistä helpottava tekstieditori. Tekstieditorit muistuttavat ulkonäöltään tekstinkäsittelyohjelmien, kuten Microsoft Wordin muotoilu- ja työkaluvalikkoja, mikä tekee niiden käytöstä tuttua ja intuitiivista. Myös staattisille HTML-koodilla toteutetuille www-sivustoille voidaan asentaa tekstieditori helpottamaan sivuston sisällönhallintaa.

Template

Hieman yksinkertaistetusti templatella tarkoitetaan sivupohjaa, sivumallinnetta. Netissä on paljon ilmaiseksi ladattavia web-templateja, mutta yksilöllisempään lopputulokseen pääsee, kun sivuston ulkoasun suunnittelussa käytetään graafista suunnittelijaa.

URL-osoite

URL-osoite on internetissä olevan informaation, esimerkiksi nettisivun tai verkkokaupan yksilöllinen osoite. URL tulee sanoista Uniform Resource Identifier eli se on yhtenäinen, muodoltaan määrätty tiedon paikan kertova merkkijono. Hakukoneoptimoinnin kannalta URL-osoitteen selkokielisyys on erityisen merkityksellistä. Muutenkin on suositeltavampaa, että osoite on esimerkiksi muotoa kwd.fi/palvelut kuin kwd.fi/node129. KWD Digitalin toimittamissa internet-sivustoissa ja verkkokaupoissa on aina selkokieliset URL-osoitteet.

Web 2.0

Web 2.0 on www- ja digikielenkäyttöön vakiintunut joskin kiistanalainen, joidenkin mielestä suorastaan turha käsite, jolla viitataan World Wide Webin muuttumiseen vuosien kuluessa käyttäjälähtöisemmäksi, interaktiivisemmaksi ja sosiaalisen median kattavaksi infrastruktuuriksi. Sitä voidaan pitää uutena liiketoimintamallina, jossa esimerkiksi yritysten verkkonäkyvyys on muuttunut staattisista sisältötuotteista dynaamisempiin www-sovelluksiin. Termi viittaa samalla koko joukkoon internet-teknologioita, joita internetin alkutaipaleella ei vielä ollut, kuten blogeihin ja podcasteihin sekä yhteisöllisyyttä tukeviin web-sovelluksiin kuten Wikipedia, Facebook ja Twitter.

Webhotelli

Webhotelli eli web hosting on palvelimen kiintolevytilan vuokraamista web hosting -palvelua tarjoavalta taholta. Webhotellien www-sivustojen, verkkokauppojen ja muiden verkkopalveluiden ylläpitoon tarjoaman palvelintilan webhotellien palveluihin kuuluvat usein myös sähköpostiosoitteet ja muut verkkopalveluiden ylläpitoa helpottavat sovellukset.

Web design

Web design tarkoittaa kokonaisvaltaista verkkosivustojen ja verkko-olemuksen suunnittelua, joka ei rajoitu pelkkään graafiseen suunnitteluun tai ohjelmointiin. Web designin osa-alueihin kuuluvat niin internet-sivustojen kuin verkkokauppojen kohdalla

  • sivuston sisältö (tekstit, kuvat, videot),
  • sivuston käytettävyys,
  • sivuston ulkoasu ja grafiikat, sekä
  • sivuston rakenne eli  yllä mainittujen elementtien kokonaisuus.

Vektorointi

Digitaaliset kuvat jaetaan rakenteensa mukaan bittikarttakuviin ja vektorigrafiikkakuviin. Vektorointia käytetään yleensä piirrettyjen kuvien, erityisesti logojen, piirtämisessä. Esimerkiksi netissä julkaistut valokuvat ovat yleensä bittikarttamuotoisia kuvia. Bittikarttamuotoisten kuvien laatu kärsii, kun niiden kokoa muutetaan. Vektorointia tai vektorigrafiikkaa käytetään varmistamaan se, että kuvan, kuten logon, laatu pysyy kuvakoosta ja käyttötarkoituksesta aina samana. Myös bittikarttakuva voidaan vektoroida.

Verkkokauppa

Verkkokauppa on netissä toimiva online-kauppa. Se on tasaisesti kasvattanut suosiotaan sähköisen kaupankäynnin ja etäkaupankäynnin muotona. Kuluttajalle se on helppo ja nopea tapa vertailla eri tuotteita ja tehdä ostoksia ajasta ja paikasta riippumatta. Yrittäjälle verkkokaupat ovat kustannustehokkaita, ja ne tavoittavat asiakkaita fyysisiä kauppapaikkoja laajemmin. KWD Digital on suunnitellut ja toteuttanut useita laadukkaita verkkokauppoja.

Verkkosivut

Verkkosivu on sama asia kuin web-sivu, www-sivu, nettisivu tai internet-sivu. Verkkosivu on siis internetissä julkaistu sivu. Ks. internet-sivut, kotisivut, nettisivut.

WWW-sivut

WWW-sivut viittaavat World Wide Webissä julkaistuihin sivuihin. Arkikielessä on vakiintunutta ajatella, että www-sivusto ja internet-sivusto ovat toistensa synonyymejä. Erhe johtuu siitä, että WWW (World Wide Web) ja internet ymmärretään samaksi asiaksi. Oikeammin WWW on yksi internetin monista palvelumuodoista, joihin kuuluvat World Wide Webin lisäksi mm. sähköpostit, keskusteluryhmät ja tiedostojen siirrot. Me KWD Digitalissa käytämme yksinkertaisuuden vuoksi päällekkäin eli samansisältöisinä sanoja internet-sivut, www-sivut, verkkosivut ja nettisivut.

Yritysilme

Yritysilme koostuu koko joukosta keskinäisessä vaikutussuhteessa olevia elementtejä ja asioita. Yritysilme on osa yrityksen kokonaisviestintää, jossa yrityksen arvot ja päämäärät nivotaan kiinteäksi osaksi yrityksen visuaalista ja tekstuaalista markkinointiviestintää. Yritysilmeeseen kuuluvat mm. yrityksen logo, lomakkeet, kirjekuoret ja käyntikortit, internet-sivut jne.