Reumaliitto-yhteisösivusto: Drupal8 ja Commerce-verkkokauppa | KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Reumaliitto palvelee jäseniään Drupal 8 -yhteisösivustolla ja Drupal Commerce -verkkokaupassa

Kun Suomen Reumaliitto teki brändiuudistuksen, yhteisön uusi brändi oli luonnollisesti tuotava myös sen verkkonäkyvyyteen. Samalla oli muutenkin ajankohtaista uudistaa Reumaliiton www-sivuston ja verkkokaupan alustat. Uuden yhteisösivuston sisällönhallintajärjestelmänä on Drupal 8. Lisäprojektina tehty verkkokauppa toteutettiin Drupal Commercella.

Reumatauteja on enemmän kuin 20. Sairaus koskettaa paitsi ikään katsomatta sairastuneita itseään, myös heidän lähipiiriään. Reumaliiton mukaan tuki- ja liikuntaelinoireista kärsiviä työikäisiä on yli miljoona.

Mistään pienestä yhteisösivustosta ei siis Reumaliiton kohdalla ole kysymys, kun sen käyttäjäkuntaa mietitään. Maamme vanhimpiin kuuluvassa kansanterveysjärjestössä on 157 jäsenyhdistystä.

Monikielisessä Drupal 8 -sivustossa on paljon sisältöjä ja paljon ominaisuuksia. Etusivun elementit ovat ylläpitäjän kustomoitavissa. Uusia sivusto-osioita on mahdollisuus luoda tarpeen mukaan omine etusivuineen, sisältöineen sekä uutis- ja tapahtumalistauksineen.

Tapahtumakalenterissa on koko joukko erilaisia filttereitä, jotta jäseniä ja sivuston käyttäjiä palvellaan mahdollisimman hyvin asuinpaikasta riippumatta. Uutisvirta kuten muukin sivusto on visuaalisesti selkeä ja käyttäjäystävällinen.

Jäsenyhdistyksiä voi tarkastella kartalla. Myös yhdistykset-sivulla on filttereitä ja toiminnallisuuksia helpottamaan oman asuinpaikkakunnan yhdistystilanteen selvittämistä.

Chat-toiminnallisuutta varten sivustolle integroitiin Tawk.to.

Reumaliiton verkkokauppa, TuleShop, tarjoaa lahjatuotteita sekä reumapotilaiden elämää helpottavia “arjen apulaisia”. Drupal Commerce verkkokaupassa on ristikkäislinkitykset Reumaliiton www-sivuille ja päinvastoin. Verkkomaksupalveluna on Paytrail.

Brändiuudistuksen online-näkyvyys oli siis Reumaliitolle tärkeää. Sisällönhallintajärjestelmien uudistaminen puolestaan on helpottanut ja helpottaa jatkossakin laajojen sisältösegmenttien hallintaa.

Verkkototeutusten logot ja värimaailma tulivat brändiuudistuksen myötä annettuina. Muilta osin niiden graafisesta suunnittelusta vastaa teknisten toteutusten lisäksi KWD Digital.