Verkkopalvelun suunnittelu | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Verkkopalvelun suunnittelu

Kokonaisvaltaisesti suunniteltu verkkopalvelu luo vankan pohjan palvelulle. Verkkopalvelun suunnittelu on jatkuva, koko projektin läpi kulkeva toiminto. Se voidaan jaotella kolmeen päävaiheeseen:

Verkkopalvelun suunnittelun ensimmäinen vaihe, konseptisuunnittelu, voidaan jakaa strategiseen konseptointiin, sisältösuunnitteluun ja graafiseen konseptointiin.

Konseptointi lähtee liikkeelle tiedostetusta tarpeesta kehittää uusi verkkopalvelu - vaikkapa uudet www-sivut tai kampanja sosiaaliseen mediaan. Aluksi kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa projektin tarpeet ja määritellään sen tavoitteet. Verkkopalveluiden asiantuntijamme ymmärtävät asiakkaan tarpeita ja osaavat tarjota ratkaisuja, joiden avulla saavutetaan asiakkaalle maksimaalinen hyöty. Oli tavoitteena sitten myynnin triplaaminen tai brändin tunnettavuuden lisääminen me löydämme oikeat kohderyhmät, markkinointikeinot ja -kanavat. 

Kun strategia on selvillä suunnitellaan sisältö palveluun. Sisältö määrittelee paljolti sivuston rakennetta, joten sisällönsuunnittelua on syytä miettiä huolella, sivukarttoja apuna käyttäen. Sisällön jäsentelyn ja palvelun rakenteen havainnolistamisen mahdollistaa graafinen konseptointi. Graafinen konseptointi tapahtuu rautalankamallien, mielikuva- ja värikarttojen sekä leiskauksen avulla. Leiskauksessa palvelulle tehdään ulkoasumalli, joka kuvaa visuaalisesti sitä miltä palvelu tulee näyttämään. 

Teknisessä määrittelyvaiheessa päätetään miten verkkopalvelu toteutetaan. Tekninen määrittely toimii kulmakivenä palvelun teknisellä toteutukselle eli oikeastaan luo raamit koko projektille. Palvelulle valitaan parhaiten sen tarpeita vastaava tekninen alusta, tekniset toiminnallisuudet sekä niiden toteutustavat. Voisikin sanoa, että tässä vaiheessa konseptoinnissa visioitu malli siirtyy käytännön tasolle.

Oli verkkopalvelu suunniteltu miten hyvin tahansa, lähes väistämättä projektin edetessä suunnitelmat tarkentuvat ja muuttuvat. Kokonaisvaltaisissa, ketterän kehityksen toteutuksissa kehitys ei pääty projektin alkumetreille vaan jatkuu läpi projektin. Kun projekti on avoin kehitysideoille aina loppuun asti voidaan varmistaa, että lopputulos vastaa asiakkaan toiveisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Luotamme onnistumisessa tiiviseen yhteistyöhön asiakkaan ja tekijöiden välillä, jatkuvaan testaukseen sekä toistuvaan tekniseen määrittelyyn.