Toimintatavat | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Toimintatavat

Toimintaprosessimme vaihtelee jonkin verran riippuen projektin koosta ja luonteesta. Isoissa, jopa useita vuosia kestävissä, projekteissa toteutusmalli on luonnollisesi erilainen kuin lyhyissä muutaman kuukauden toimeksiannossa.

Projektien kulku menee pääpirteittäin seuraavalla tavalla

  • Palvelun konseptin suunnittelu ja alustava tekninen suunnittelu
  • Ulkoasun suunnittelu
  • Tarkempi tekninen suunnittelu
  • Tekninen toteutus
  • Testaus ja muutostyöt
  • Luovutus asiakkaalle ja julkaisu
  • Jatkokehitys ja ylläpito

Projektin kaikissa vaiheissa asiakkaalle annetaan pääsy projektihallintajärjestelmäämme sekä kehityspalvelimellemme seuraamaan projektin kehitystä.  Myös projektiin liittyvä dokumentaatio tallennetaan projektihallintajärjestelmään.

Projektitiimi kasataan asiakkaan ja tuotettavan palvelun tarpeen mukaan ja projektille nimetään projektipäälikkö joka toimii yhteyshenkilöna asiakkaan suuntaan.

Projektihallinta

Isompia verkkopalveluprojekteja pyrimme toteuttamaan ketterän kehityksen -malleilla. Ketterä kehitys mahdollistaa verkkopalvelun tuotannon joustavammin ja helpommin kun tarpeet kirkastuvat prosessin aikana. Aikaisemmin verkkopalvelut toteutettiin pääasiassa ns. vesiputousmallina jossa etukäteen suunniteltiin pikkutarkasti mitä tehdään ja toteutettiin sitten sen suunnitelman mukaan. Käytännössä verkkopalvelun tarpeet ja ominaisuudet elävät jatkuvasti, jolloin toteutussuunnitelmaa on tarpeen muuttaa: ominaisuudet voivat muuttua, poistua kokonaan tai niitä voi tulla lisää. Myös projektin osasten valmistumisjärjestykseen voidaan tehdä muutoksia.

Valittu projektihallintamallimme on Scrum, josta sovellamme kevennettyä kiinteän budjetin hankkeille räätälöityä simplified Scrum -mallia. Ohjelmistokehitys tapahtuu kehityspalvelimella ja vakaat ominaisuudet viedään testipalvelimelle yleistä testausta varten. Lopulta valmiit ominaisuudet viedään testipalvelimelta julkiselle sivustolle. Samaa kolmivaiheista julkaisuprosessia käytetään myös sivuston julkaisun jälkeen. Koodin kehitystä koordinoidaan git-versionhallinnalla, joka varmistaa työn etenemisen ja automaattisen varmuuskopioinnin. Työtä koordinoidaan Jira-tiketöintijärjestelmän ja sprinttien ohjauspalaverien avulla.

Yhteydenpito ja raportointi

Aktiivinen yhteydenpito helpottaa projektien läpivientiä ja ennaltaehkäisee ongelmatilanteita. Projektihallintajärjestelmässämme asiakas pääsee omatoimisesti seuraamaan projektin kehitystä ja laittamaan tekijätiimille työpyyntöjä (tikettejä). Lisäksi asiakas saa halutessaan määräajoin projektipäälliköltä raportin jossa kerrotaan mitä ollaan tehty ja mitä tehdään seuraavaksi. Muutoin yhteydenpito hoituu perinteisesti puhelimitse, sähköpostilla, pikaviestintäohjelmilla sekä riittävän usein pidettävillä projektipalavereilla (erityisesti ketterän kehityksen projekteissa).

Käytössä olevat järjestelmät

Projektihallintajärjestelminä käytämme:

  • Atlassian Jira: tiketöinti, sprinttien suunnittelu ja julkaisu
  • Basecamp: projektimateriaalin (tekstit, tiedostot) jakaminen tiimille
  • Flowdock: reaaliaikainen keskustelu tiimin ja asiakkaan kesken

Toiminnanohjausjärjestelmä, tuntikirjaukset ja laskutus hoidetaan kotimaisella Visma Severalla.

Testaus

Verkkopalvelun testausta suoritetaan koko sen tuotantoprosessin ajan. Testaamme itse ennalta sovitun testausprosessin mukaan, joka jakaantuu käytettävyys-, kuormittavuus ja tietoturvatestaukseen sekä eri selain- ja järjestelmätestaukseen. Ennen projektin alkua asiakkaan kanssa yhdessä määritellään millä selaimilla ja selainten versioilla palvelun tulee vähintään toimia.