Extranet-toteutukset | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Extranet-toteutukset

Intranetiä, jonka käyttöoikeus on laajennettu tietyn ulkopuolisen asiakkaan tai asiakasryhmän käyttöön, kutsutaan extranetiksi. Usein tulee tarve päästää lähimmät yhteistyökumppanit yrityksen sisäiseen verkkoon. Tehokkaalla käyttäjäryhmien hallinnalla voidaan intranetistä rajata alueita, joihin myös organisaation ulkopuolisilla on pääsy omilla salasanoillaan.

Extranet on hyödyllinen, kun asiakkaille halutaan jakaa sellaista tietoa, jota ei haluta pitää www-sivuston julkisella puolella. Extranet on salasanasuojattu palvelu. Siten sekä sen välityksellä jaettavaa informaatiota että sitä, kenellä siihen on pääsy, voidaan helposti säädellä.Esimerkiksi Drupal-sisällönhallintajärjestelmässä voidaan myös erottaa extranetissä eri alueita eri käyttäjäryhmille. Siten vaikkapa hallituksen jäsenet pääsevät näkemään dokumentteja, joihin tämän suljetun verkkopalvelun muilla käyttäjillä ei ole pääsyä.