Sosiaalinen media | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Sosiaalinen media

Digitoimistomme hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia digitaalisen markkinoinnin kokonaispakettien rakentamisessa. Paras menestys sosiaalisissa medioissa saavutetaan yhdistämällä mainonta ja osallistuminen oikeassa suhteessa.

Mahdollisia mainontakanavia sosiaalisessa mediassa ovat mm. yritysten Facebook-, Twitter- ja Google+-sivut sekä Facebook-mainokset. Sosiaalisessa mediassa hyvät ideat leviävät myös itsestään, kun innostuneet asiakkaat jakavat niitä eteenpäin. Tästä syystä www-sivuille rakennettavat sovellukset toimivat mainonnassa. Yrityksen Facebook- ja Twitter-sivuille voi tuoda samaa markkinoinnillista sisältöä, mitä käytetään uutiskirjeissä.

Oikea media oikealla tavalla oikeaan tarkoitukseen myös SoMessa

Me KWD Digitalilla otamme huomioon kaikki sosiaalisen median tarjoamat markkinoinnilliset mahdollisuudet, kun suunnittelemme yrityksille sopivia digitaalisen markkinoinnin kokonaisratkaisuja. Yritysten erityistarpeet ja kohderyhmä linjaavat sosiaalisen median käyttöä. Suosittelemme niiden perusteella parhaat ja sopivimmat kanavat asiakaskohtaisesti.

Sosiaalisen median erityispiirre suhteessa perinteiseen digitaaliseen markkinointiin, kuten banneri- ja hakukonemainontaan, on vastavuoroisuus. Esimerkiksi Facebookissa asiakkaat voivat kertoa avoimesti mielipiteensä suoraan yritysten sivuilla ja mielipiteet ovat kaikkien nähtävillä. Vastavuoroisuus on sekä uhka että mahdollisuus. Hyvä asiakaspalvelu ja nopea reagointi maksavat itsensä takaisin, mutta jos sivut jätetään huomiotta, syntyy asiakkaille kuva, että yritys ei pidä heitä arvossa.

Konsultoimme asiakkaidemme henkilöstön tehokkaaseen sisällöntuotantoon sekä reagointiin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen mediankin sisällöntuotantopalvelut voit ulkoistaa meille.

Facebook-mainonta

Facebook-mainonta on kohdennettua bannerimainontaa Facebookin käyttäjille. Facebook-mainonnalla on muutamia ylimääräisiä etuja. Se voidaan kytkeä esimerkiksi asiakkaan Facebook-sivuihin siten, että Facebookin käyttäjät saadaan liittymään yrityksen www-sivuille.

Suunnittelemme ja toteutamme Facebook-mainontaa osana muuta kohdennettua bannerimainontaaDigitoimistomme sopii asiakkaan kanssa käytettävissä olevan budjetin sekä mittaa ja raportoi kampanjoiden tehokkuudesta säännöllisesti. Mainontaa hienosäädetään saatujen tulosten perusteella.

Kuten muussakin digitaalisessa markkinoinnissa, myös Facebook-mainonnassa digitoimistomme laskuttaa vain tehdystä työstä eli kampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ylläpidosta ja seurannasta. Varsinainen mainosbudjetti sovitaan erikseen. Näin mainonnan teho suhteessa asetettuihin tavoitteisiin on suoraan nähtävissä ja mitattavissa.

Facebook-sivusto on Facebookiin luotava yrityksen oma profiili. Se eroaa normaalikäyttäjien profiileista siten, että kuka tahansa käyttäjä voi alkaa sivun ”jäseneksi”. Jäsenet saavat sivulle tuotavat tiedotteet ilmoituksina ”seinälleen” oman Facebook-tilinsä etusivulla. Yrityksen Facebook-sivu toimii siis eräänlaisena sosiaalisen median vastineena perinteiselle uutiskirjeelle.

Uutiskirjetoiminnon lisäksi Facebook-sivulla on myös monia muita mahdollisia käyttötapoja. Yritys voi esimerkiksi käydä julkista keskustelua toimintaansa liittyvistä tapahtumista jäsentensä kanssa tai vinkata seinällään sopivista ja kiinnostavista artikkeleista ja uutisista seinällään. Jäsenet voivat puolestaan kertoa mielipiteensä sivuille liitetyistä asioista.

Facebook on yrityksen ja asiakkaan välistä samanarvoista kommunikaatiota SoMe:ssa

Facebook-sivuille tuotu uutinen on tietyssä mielessä epävirallisempi kuin esimerkiksi uutiskirje. Siksi sivusto antaa yritykselle mahdollisuuden suorempaan ja samanarvoisempaan kommunikointiin asiakkaidensa kanssa ja saavutettavuus paranee. Parhaat Facebook-sivut ovat miniyhteisöjä, joissa ihmiset vaihtavat kokemuksiaan yritystä ja sen toimialaa sivuavista asioista. Hyvä Facebook-sivusto antaa kuluttajalle mahdollisuuden innostua yrityksestä ja sen tuotteista ja levittää innostuneisuuttaan sosiaaliseen verkostoonsa.

Facebook-sivustot

Facebook-sivusto on myös hyvä tapa pitää yhteyttä asiakkaisiin. Perussivuston rakentaminen on yksinkertaista ja sinne voidaan tarvittaessa luoda hyvinkin monipuolisia toiminnallisuuksia (ks. Facebook-sovellukset). Sivut toimivat myös palautekanavana, mikäli yritys on valmis avoimeen julkiseen keskusteluun asiakkaidensa kanssa.

Sisältö on kaiken A ja O myös sosiaalisissa medioissa

Facebook-sivujen toiminnan kannalta olennaista on tuottaa säännöllisesti asiakkaita kiinnostavaa sisältöä. Se vaatii aktiivisuutta ja työtä. Nopea reagointi kaikkeen palautteeseen on kriittinen menestystekijä sosiaalisissa medioissa.

Konsultoimme asiakasyrityksiämme oikeanlaiseen reagointiin. Tarvittaessa digitoimistomme tarjoaa myös Facebook-sivujen ylläpitoa. Kun ylläpito ja jopa sisällöntuotanto tilataan meidän kauttamme, asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. Me KWD Digitalilla pidämme huolen siitä, että sosiaalinen media tukee sitä.

Facebook-applikaatiot ja sovellukset

Facebook-sovellukset ovat ohjelmia, jotka mahdollistavat erilaisten toiminnallisuuksien rakentamisen Facebook-ympäristöön. Sovellukset eli applikaatiot toimivat yleensä yritysten omien Facebook-sivujen alla. Ne voivat olla esimerkiksi pelejä, arvontoja tai erilaisten rekisterien keräämiseen tarkoitettuja lomakkeita.

Sovelluksilla on syytä olla aina jokin yrityksen liiketoimintaa tukeva funktio. Yksinkertaisimmillaan se voi olla vain Facebook-sivuston fanimäärän kasvattaminen, jolloin yritys saa suuremman määrän asiakkaitanne yhteisöönsä. Parhaat sovellukset sisältävät idean, joka on yrityksen asiakkaista niin hauska, että he kertovat siitä omassa verkostossaan (vrt. viraalimarkkinointi).

Parhaat SoMe-sovellukset Facebookissa ja muualla lähtevät asiakasyrityksen liiketoiminnasta tavoitteineen

Internetiin rakennettavat kampanjasivut on lähes aina mahdollista toteuttaa myös Facebook-sovelluksena. Digitoimistomme suosittelee asiakkailleen, että mikäli Facebook valitaan digitaalisen markkinoinnin kanavaksi, tuotamme mahdolliset kampanjasivustot myös Facebook-sovelluksina.

Kun asiakkaamme haluaa nostaa Facebook-sivunsa profiilia, KWD Digital hakee yrityksen liiketoiminnasta ideoita sovelluksiin. Rakennamme sivuille toiminnallisuuksia, jotka ovat yrityksen asiakkaiden mieleen ja tukevat yrityksen tavoitteita. Hyvä sovellus on loistava keino erottaa oma yritys Facebook-sivujen massasta. Digitoimistomme voi noudattaa sovelluksen tuotannossa yrityksen muuta graafista ilmettä. Siten asiakkaamme brändi vahvistuu entisestään.