Digitaalinen markkinointi | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Digitaalinen markkinointi

Internet-mainonnalla eli digimarkkinoinnilla tarkoitetaan sananmukaisesti internetissä tapahtuvaa markkinointia. Digimarkkinointi on maailmalla ja Suomessa kaikkein voimakkaimmin kasvava markkinoinnin muoto.

Digimarkkinnoinnin muotoja ovat mm.:

Digitaalisen markkinoinnin kanavilla voidaan tavoittaa haluttu kohderyhmä esimerkiksi ikäryhmittäin tai sukupuolen, harrastusten, tai asuinpaikan mukaan. Sosiaalisen median hyödyntämiseen liittyvä sissimarkkinointi kuuluu myös digitoimistomme palveluvalikoimaan. Sosiaalista mediaa edustavat esimerkiksi Facebook, internetin keskustelufoorumit ja muut yhteisösivustot.

Digimarkkinointipalvelumme

Tarjoamme osaamistamme kaikissa digimarkkinnoin muodoissa. Meillä on usean vuoden kokemus toimimisesta internet-maailmassa ja pystymme hyödyntämään asiakkaidemme kannalta parhaat digimarkkinointikanavat. Palveluihimme kuuluvat digimarkkinoinnin strateginen suunnittelu, tuotanto ja mainonnan seuranta.

Digitoimisto KWD Digitalilla on pitkä ja laaja-alainen kokeneisuus digitaalisen markkinoinnin keinoista ja kanavista. Pystymme vastaamaan asiakkaan markkinointitarpeeseen toimialasta tai käytetystä budjetista riippumatta. Mainoskampanjoiden suunnittelu ja toteutus räätälöidään aina valitun budjetin mukaan.

Sissimarkkinointi

Sissimarkkinointi on uusi tapa markkinoida tuotetta, palvelua tai yritystä. Sissimarkkinoinnin idea on, että siinä käytetään tavallisuudesta poikkeavia kanavia äärimmäisen kustannustehokkaasti. Parhaimmillaan myynti saadaan sissimarkkinoinnin avulla räjähdysmäiseen kasvuun täysin ilman kustannuksia.

Sissimarkkinointia täytyy kuitenkin tehdä varoen ja älykkäästi, jotta kampanja ei käänny päälaelleen ja vahingoita yrityksen mainetta. KWD Digital toteuttaa yhdessä asiakkaan kanssa luovat ja innovatiiviset sissimarkkinointikampanjat ja -tempaukset. Odotamme yhteydenottoja voidaksemme kertoa lisää.

Viraalimarkkinointi

Viraalimarkkinointia voidaan verrata tiedon leviämiseen ihmiseltä toiselle suusta suuhun, toisin sanoen ”word of mouth” (WOM) -ilmiöön. Mainosviesti kulkee ihmiseltä toiselle nopeasti esimerkiksi internetin kautta. Viraalimarkkinointi perustuu (potentiaalisen) asiakkaan osallistuttamiseen yrityksen markkinointiprosessiin joko tuottajana, osallistujana tai vastaanottajana. Viraalimarkkinoinnissa paras tuote on uusi ja erilainen. Viestin tulee olla omaperäinen ja sen tulee sisältää jotain ennennäkemätöntä.

Viraalimarkkinoinnin kustannustehokkaimpia ja laajimmalle leviäviä kanavia ovat sosiaaliset mediat, kuten keskustelupalstat ja muut yhteisösivustot (esim. Facebook). Onnistunut viraaliprosessi ruokkii itse itseään sosiaalisissa verkostoissa ja auttaa saavuttamaan halutun lopputuloksen, joka voi olla vaikkapa brändin tunnettuuden lisääminen.

Viraalimarkkinnoinnin eri työvaiheiden vaatima työmäärä vaihtelee merkittävästi sen toteutusmallin mukaan. Viraalimarkkinointiprojektien hintaa ei voida pitävästi arvioida ilman tarkempaa suunnittelua; kustannukset määritellään siis tapauskohtaisesti. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kustannustehokkuus on tyypillistä viraalimarkkinoinnille.