Musiikkitalo verkkopalvelu | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Musiikkitalo verkkopalvelu

Helsingin Musiikkitalo uudisti verkkoulkoasunsa yhteistyössä KWD Digitalin kanssa. Uudistus aloitettiin ja vietiin päätökseen kevään 2018 aikana. Uudistuksella tuotiin musiikkitalon graafinen ilme tähän päivään sekä parannettiin laajalti sivuston käytettävyyttä.

Suuremman teknisen muutoksen koki lisäksi Musiikkitalon tapahtumalistaussivu. Listanäkymän muokkausten lisäksi tapahtumahaku toiminnallisuus uudistettiin kokonaisuudessaan. Lähtökohtana uudelle hakutyökalulle oli kerätty käyttäjäpalaute.

Ulkoasu-uudistus on jatkumoa Helsingin Musiikkitalon ja KWD Digitalin jo vuosia jatkuneeseen yhteistyöhön. Pyrimme hyvään ja tehokkaaseen sekä asiakkaalle aitoa arvoa tuottavaan yhteistyöhön ja asiakassuhteen jatkuvuus on tärkeä mittari kun arvioimme onnistumistamme tässä. 

Musiikkitalo haki KWD Digitalista alun perin teknistä partneria. Musiikkitalo.fi sivustolla on useita integraatioita 3. osapuolen järjestelmiin. Esimerkiksi lipunmyynti tapahtuu Ticketmaster-palvelussa ja osa sivustolla näytettävistä tapahtumista tuodaan ulkopuolisilta sivustoilta. Yhteistyön alkuvaiheessa teimme toimenpiteitä joilla laskimme näiden rajapintojen virheherkkyyttä. Lisäksi refaktoroimme sivuston workflow’n ja versionhallinnan sekä paransimme sen hakukonenäkyvyyttä.

Asiakkuuden näkyvintä sisältöä on Pohjoismaiden suurin mediaseinä

Musiikkitalon mediaseinä on Pohjoismaiden suurin digitaalinen näyttö. KWD Digitalin toteuttama integraatio mahdollistaa valittujen sisältöjen näyttämisen mediaseinällä suoraan sivustolta. Sisältöjen vienti on rakennettu siten, että ylläpitäjien on helppo valita seinällä näytettävää sisältöä helposti, reaaliajassa ja toiminnallisuutta ajetaan drupalin ylläpitotyökaluilla.

Ylläpito ja pienkehitys

KWD Digital toimittaa Helsingin Musiikkitalolle kokonaisvaltaista ylläpitopalvelua ja tarvelähtöistä pienkehityspalvelua. Palvelu kattaa julkaisujärjestelmän sekä palvelinohjelmistojen päivitykset ja palvelintilan. Ylläpitoa tarjotaan SLA-mallilla eli mahdollisissa häiriötilanteissa KWD Digital ratkoo ongelmia proaktiivisesti.

Asiakkaiden kannalta kuvatun malli tarjoaa huomattavaa lisäarvoa, koska asiakkaan ei ole välttämätöntä pitää omaa IT-resurssia esimerkiksi palkattuna työntekijänä. Jatkuva pienkehitys sekä SLA mallin ylläpito johtavaa lisäksi siihen, että järjestelmä ei kerrytä koodivelkaa, kehitys on pitkällä tähtäimellä huomattavan kustannustehokasta ja järestelmän elinkaari pitenee.