Digimediatoimisto | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Digimediatoimisto

Digimediatoimistot ovat yrityksiä, jotka paneutuvat Internet-pohjaisten tuotteiden ja palvelujen luovaan ja tekniseen kehittämiseen. Digimediatoimistojen palvelut vaihtelevat melko yleisluontoisista hyvinkin erikoistuneisiin asiantuntijapalveluihin. Tavallisempaan palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi

  • web design,
  • sähköpostimarkkinointi ja
  • mikrosivustot.

Enemmän erityistaitoja vaativiin palveluihin puolestaan voidaan laskea kuuluviksi vaikkapa

Digimediatoimisto, digimainostoimisto vai digitoimisto?

Digimediatoimisto on käsitteenä pitkälti päällekkäinen ja vaihdettavissa digimainostoimiston ja digitoimiston kanssa. Kaikille on yhteistä perinteisistä mainos- ja markkinointitoimistoista poikkeavasti se, että työtä tehdään tai palveluja tarjotaan hyvin harvoin offline eli muualla kuin verkossa. Mainos- ja markkinointitoimistot ostavatkin usein digitoimistopalvelut alihankintana niitä tuottavilta palveluntarjoajilta.

Hienovaraisena erona sanojen välillä voitaneen pitää sitä, että digimediatoimisto-sanassa painottuu toimiminen digitoimiston ja mediatoimiston välimaastossa. Mediatoimiston tavoin mallinnetaan toisin sanoen kustannustehokkaita tapoja tavoittaa juuri halutut kohderyhmät, mutta nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen käytetään lukuisia eri keinoja lukuisissa eri medioissa – myös digitaalisissa medioissa.

Digimediatoimistojen ei toisin sanoen tarvitse ulkoistaa digimarkkinointitarpeitaan, vaan myös sähköiset mobiili- ja verkkomediat hallitaan omasta takaa.

Digimediatoimistot voivat erikoistua yritysasiakkaisiin (B2B), julkisyhteisöihin ja organisaatioihin (B2G), sekä yksityisasiakaspalveluun (B2C). KWD Digitalin asiakaskuntaan mahtuvat kaikki edellä mainitut, vaikka www-sivustojen ja verkkokauppojen asiakkaat ovatkin pääsääntöisesti B2B- ja B2G-asiakkaita.