TEK - insinööritkin tarvitsevat verkkosovellusten asiantuntijoita | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

TEK - insinööritkin tarvitsevat verkkosovellusten asiantuntijoita

TEK on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä. Tekniikan akateemisten Drupal-toteutuksen taustalla ovatkin juuri jäsenistön laajuus ja heterogeenisyys. TEK-sivuston käyttäjät ovat laaja joukko eri-ikäisiä, eri koulutus- ja ammattitaustaisia sekä jäsenyydeltään toisistaan eroavia verkkopalvelun hyödyntäjiä. Tämä heterogeenisyys näkyy myös sivuston käyttäjien laitevalikoimassa.

Verkkopalvelun konseptoinnin lähtökohtana olikin

  1. määritellä sivuston suuresta tietomäärästä se, mikä on tärkeää millekin käyttäjälle tai käyttäjäryhmälle,
  2. varmistaa, että oikea käyttäjä saa kohdistetusti juuri itseään koskevaa ja www-sivustolta hakemaansa informaatiota sekä
  3. rakentaa dynaaminen ja reaktiivinen verkkopalvelu täydellisen responsiiviseksi.

Tekniikan akateemiset TEK -verkkopalvelun haasteet olivat toisin sanoen pitkälti viestinnällisiä. Oli luotava sellainen tekninen ja visuaalinen toteutus, joka varmistaisi kohteenmukaisen viestin löydettävyyden sekä tietyn viestin kohdennettavuuden jäsenyyttä harkitsevasta fysiikan opiskelijasta jo eläkkeelle siirtyneeseen diplomi-insinööriin.

Tavallaan tuli siis luoda järjestelmä, joka tunnistaa verkkopalvelun käyttäjän ja osaa sillä perusteella automaattisesti tuottaa sivulle tätä käyttäjää koskevan informaation, palvelut ja jopa jäsenedut ja tarjoukset.

Asetetut tavoitteet saavutettiin, erinomaisin arvosanoin.

 

Oikea sisältö löytää oikean käyttäjän kuin itsestään

TEK-sivuston täysin responsiiviseen tekniseen toteutukseen tehtiin monia räätälöityjä ominaisuuksia siten, että verkkopalvelu saatiin käyttäjän kannalta kuitenkin mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Kun TEKin aiempi www-sivusto edellytti, että monen käyttäjäryhmän oli hallittava monia sisältöjä, nyt jokainen käyttäjä pärjää hallitsemalla yhden ainoan toiminnon tai asian. Monen sisällön hallinta muutettiin monen käyttäjäroolin hallinnaksi, mikä ei edellytä erityistoimenpiteitä sivuston käyttäjiltä, vaan käyttäjäkohtainen viestien kohdennus tapahtuu kirjautumistoiminnolla. Sanalla sanoen: kun se toimii, käyttäjän ei tarvitse tietää, miten tai miksi se toimii.

TEK-toteutuksen moninaisista ja monipuolisista konseptoinnin, teknisen toteutuksen ja graafisen suunnittelun ominaisuuksista muutamana keskeisenä toiminnallisuutena kannattaa nostaa esiin seuraavat:

  • Monipuolisella nostojen ja sivunäkymien hallinnoinnilla sekä mainonnanhallintajärjestelmällä sivusto muokkautuu käyttäjän mukaan. Käytännön esimerkkinä voidaan pitää täysin kustomoitua etusivua jokaisella aihekohtaisella alasivulla. Sivuston käyttäjä saa toisin sanoen yksilöllisen navigaation ja kokonaan omalta www-sivustoltaan vaikuttavan sivuston yksilöityine mainospaikkoineen käyttöönsä sen mukaan, etsiikö hän opiskelijoille suunnattua tietoa vai haluaako hän perehtyä vaikkapa edunvalvontaan.
  • Sivustolle tulee tietoa monesta lähteestä. Siinä on käytännössä yhtä aikaa useita erilaisia integraatioita sivuton käyttäjiä tukeviin järjestelmiin. Esimerkiksi jäsenrekisteri-integraatio huolehtii siitä, että sivusto tunnistaa sille kirjautuvan käyttäjän jäsenstatuksen mukaiset erityistarpeet. Siten sivusto automaattisesti näyttää tietylle käyttäjälle tiettyjä sisältöjä, etuja ja tarjouksia. Kaksisuuntainen CCM-integraatio (cloud content management) huolehtii sisältöjen ja materiaalien salaustarpeista niin ikään käyttäjäkirjautumisen perusteella.
  • Sivuston laatua tarkkaillaan automaattisesti aika-aktivoituvan palautekyselyn avulla. Kysely ei siis automaattisesti ilmaannu kenelle tahansa käyttäjälle, vaan sellaiselle, joka aidosti käyttää sivustoa.
  • Artikkelien kommentointi tapahtuu suoraan sen kirjoittajalle, ei julkisesti.
  • Järjestelmä vanhentaa artikkelit automaattisesti. Järjestelmä toisin sanoen huolehtii vanhentuneista sisällöistä arkistoimalla ne näkyvistä ja ilmoittamalla artikkelin vanhenemisesta sen kirjoittajalle. Näin sivuston päivityksistä huolehtiminen helpottuu, ja tarvittaessa edelleen ajankohtaisen vanhemmankin artikkelin voi pitää julkaistuna.
  • RSS-syötteen tilaus, uutiskirjeet sekä sivuston hakutoiminnot ovat niin ikään pitkälti erikoistuneita. RSS-syötteitä voi tilata myös eri sivustoilta TEK-sivustolle, eli RSS-syötteiden tilaamisesta tulee käyttäjän kannalta huomattavasti aiempaa monipuolisempaa. Kaikkiaan viisi eri uutiskirjettä lähtee automaattisesti kohdehenkilöittäin oikealle saajalle. Ja sivuston hakutoiminto ei kohdistu pelkästään TEK-sivustoon, vaan se tekee laajempia hakuja niin muihin sivustoihin kuin eri tiedostotyyppejä oleviin tiedostoihinkin (esim. doc ja pdf).

Tänä päivänä TEK-sivusto on sitä, mitä sen tuleekin olla. Se muokkaa dynaamisesti näytettävää sisältöä käyttäjän, alasivun ja käytettävän laitteen mukaan. Esimerkiksi automaattisen palautelomakkeen kautta sen käyttäjiltä myös saadaan jatkuvaa palautetta ja kehitysehdotuksia.

ASIAKASPROJEKTI
Brändiuudistuksen yhteydessä verkkopalvelu täyremonttiiin
Musiikkitalon verkkosivusto
ASIAKASPROJEKTI
Musiikkitalo luottaa KWD Digitalin digiosaamiseen
Reumaliitolle uudistettiin Drupal 8 -sivusto ja verkkokauppa
ASIAKASPROJEKTI
Kuinka brändiuudistus viedään www-sivuille ja verkkokauppaan
ASIAKASPROJEKTI
TEK-verkkolehdelle uusia toiminnallisuuksia ja moderneja frontend-teknologioita
ASIAKASPROJEKTI
Usean sivuston sivustokokonaisuudelle hallitut päivitykset, versionhallinta ja ylläpito
ASIAKASPROJEKTI
Verkkopalvelu yli 30.000 golfarille
ASIAKASPROJEKTI
Pohjoismaiselle taloushallintotalolle uusi verkkosivusto
ASIAKASPROJEKTI
Tradenomipaja palvelee laajaa jäsenkuntaa
ASIAKASPROJEKTI
Lähdekoodi ja asiakastyytyväisyys huipussa Drupal 8 -toteutuksessa.
ASIAKASPROJEKTI
Nimimuutoksen myötä uusi verkkopalvelu palvelemaan 27000 jäsenen yhdistystä
ASIAKASPROJEKTI
Innovatiivisella kovan tason Drupal-koodaamisella rahaa ja aikaa säästävä käytännön sovellus ja kilpailutekijä vaativaan tekniseen käyttöön.
ASIAKASPROJEKTI
Ruka.fi -sivuston uudistus SCRUM-mallilla
ASIAKASPROJEKTI
Käyttöliittymä, joka on suunniteltu ihmistä varten
ASIAKASPROJEKTI
Kokonaisvaltainen toteutus kymmenelle www-sivustolle
ASIAKASPROJEKTI
Uniikilla palvelinratkaisulla ja multisite-asennuksella tehoa ja nopeutta globaaliin Drupal-sivustoon
ASIAKASPROJEKTI
Keskustanuorten ROI: jäsenmäärä nousuun verkkosivujen konseptoinnilla
ASIAKASPROJEKTI
Jalometallikierrättäjälle verkkosivut, laaja CRM ja kassahallinta Drupalilla
ASIAKASPROJEKTI
Tekniikan akateemiset TEK - responsiivisesti reaktiivista
ASIAKASPROJEKTI
Työsuhdepalvelusta teknologiateollisuuden työsuhde- ja palkkausasioiden ajantasainen tietopankki
ASIAKASPROJEKTI
Monikielisen verkkopalvelun toteutus Wordpress-julkaisujärjestelmällä