Sähkövoimaloiden ja kaasuturbiinien huollon hallintajärjestelmä | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Sähkövoimaloiden ja kaasuturbiinien huollon hallintajärjestelmä

Gasre Oy (GTUsers, GTLCS) on sähkövoimaloiden ja kaasuturbiinien huoltopalveluja tarjoava yritys, joka alun perin lähestyi KWD Digitalia tarpeella ja visiolla huollon hallintajärjestelmästä. Käytännössä kömpelöiden Excel-taulukoiden tilalle haluttiin saada järjestelmä, joka tekisi huoltotoimenpiteiden hallinnasta kaikkine osatekijöineen mahdollisimman joustavaa, ajantasaista ja automatisoitua.

Lukuisten ohjelmallisten laskutoimitusten sekä laajan sähköisen dokumentaation ja sen hallinnan järjestelmällä tähdättiin keskeisesti kahteen seikkaan:

  1. Osien, huoltovälien ja koneiden tarkastusten hallinta haluttiin saattaa samojen automatisoitujen laskutoimitusten piiriin tavalla, joka ennakoi tulevat osienvaihto- ja huoltotarpeet.
  2. Netissä Gasre Oy:n asiakkaiden käytettävissä oleva hallintajärjestelmä olisi selkeä kilpailuetu samoja palveluja tarjoaviin kilpaileviin yrityksiin verrattuna.

Gasre Oy antoi KWD Digitalille vapaat kädet niin sovelluksen ulkoasun kuin tekniikankin suunnittelemiseen. Yrityksen toimitusjohtaja Yrjö Komokallion palaute oli positiivista jo heti projektin alussa: ”Esityksenne oli erinomainen ja sävymaailma hemmetin hyvä!”

Omaperäisellä tietokantatoteutuksella huoltohallintajärjestelmästä nopea ja ketterä

Läheisessä yhteydessä jatkuvaan asiakaspalautteeseen rakensimme Gasre Oy:lle sangen ketterän ja omaperäisen sähkövoimaloiden ja kaasuturbiinien huollon hallintajärjestelmän. Toteutus osoittaa, miten taipuisa sisällönhallintajärjestelmä Drupal on ja että sillä pystyy toteuttamaan myös hyvin järeitä teknisiä sovelluksia.

Toteutuksen innovaatio piilee siinä, että järjestelmässä olevien tietojen yhdistely ja kaavojen laskenta on viety sivuston tietokantapuolelle. Kun laskentaa on optimoitu Drupalin normaalin PHP- ja MySQL-paketin sisällä siten, että tietoja ja statistiikkaa lasketaan suoraan tietokannassa, Drupalin käyttö pysyy hyvin kevyenä ja nopeana. Myös itse laskutoimitukset tapahtuvat tietokantapuolella ennätysvauhtia.

Gasre Oy:n hallintajärjestelmä on käytännössä pitkälti hallintapaneeli, jolla voidaan mm.

  • laskea optimihuoltovälejä,
  • simuloida tulevaa,
  • tarkastella yksittäisten voimaloiden ja turbiinien huoltohistoriaa sekä
  • hyödyntää kulumiskaavoja korjausvälien laskemiseksi.

Yksinkertaisesti ilmaistuna järjestelmä yhdistelee monesta tekijästä ja komponentista koostuvaa suurta datamäärää erilaisiin laskentakaavoihin kertoakseen yhtä aikaa sekä menneestä että tulevasta.

Järjestelmän on osien, huoltovälien ja koneiden tarkastusten hallinnan täydellinen paketti. Se tekee sen, mitä asiakas pyysi: ”Tarvitsemme hallintajärjestelmän, joka laskee joka osalle tämänhetkisen kulumistilanteen suhteutettuna viimeksi tehtyihin korjaus- ja huoltotoimenpiteisiin siten, että tietty osa x oli kiinni tietyssä tarkastuksessa y, ja koko turbiinia on käytetty tai tullaan käyttämään z tuntia.”

ASIAKASPROJEKTI
Brändiuudistuksen yhteydessä verkkopalvelu täyremonttiiin
Musiikkitalon verkkosivusto
ASIAKASPROJEKTI
Musiikkitalo luottaa KWD Digitalin digiosaamiseen
Reumaliitolle uudistettiin Drupal 8 -sivusto ja verkkokauppa
ASIAKASPROJEKTI
Kuinka brändiuudistus viedään www-sivuille ja verkkokauppaan
ASIAKASPROJEKTI
TEK-verkkolehdelle uusia toiminnallisuuksia ja moderneja frontend-teknologioita
ASIAKASPROJEKTI
Usean sivuston sivustokokonaisuudelle hallitut päivitykset, versionhallinta ja ylläpito
ASIAKASPROJEKTI
Verkkopalvelu yli 30.000 golfarille
ASIAKASPROJEKTI
Pohjoismaiselle taloushallintotalolle uusi verkkosivusto
ASIAKASPROJEKTI
Tradenomipaja palvelee laajaa jäsenkuntaa
ASIAKASPROJEKTI
Lähdekoodi ja asiakastyytyväisyys huipussa Drupal 8 -toteutuksessa.
ASIAKASPROJEKTI
Nimimuutoksen myötä uusi verkkopalvelu palvelemaan 27000 jäsenen yhdistystä
ASIAKASPROJEKTI
Innovatiivisella kovan tason Drupal-koodaamisella rahaa ja aikaa säästävä käytännön sovellus ja kilpailutekijä vaativaan tekniseen käyttöön.
ASIAKASPROJEKTI
Ruka.fi -sivuston uudistus SCRUM-mallilla
ASIAKASPROJEKTI
Käyttöliittymä, joka on suunniteltu ihmistä varten
ASIAKASPROJEKTI
Kokonaisvaltainen toteutus kymmenelle www-sivustolle
ASIAKASPROJEKTI
Uniikilla palvelinratkaisulla ja multisite-asennuksella tehoa ja nopeutta globaaliin Drupal-sivustoon
ASIAKASPROJEKTI
Keskustanuorten ROI: jäsenmäärä nousuun verkkosivujen konseptoinnilla
ASIAKASPROJEKTI
Jalometallikierrättäjälle verkkosivut, laaja CRM ja kassahallinta Drupalilla
ASIAKASPROJEKTI
Tekniikan akateemiset TEK - responsiivisesti reaktiivista
ASIAKASPROJEKTI
Työsuhdepalvelusta teknologiateollisuuden työsuhde- ja palkkausasioiden ajantasainen tietopankki
ASIAKASPROJEKTI
Monikielisen verkkopalvelun toteutus Wordpress-julkaisujärjestelmällä