Aurumia Oy | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Aurumia Oy

Aurumia Oy on kotimainen kulta- ja hopeaesineiden ostajayritys. Aurumia aloitti toimintansa huhtikuussa 2012. Voimakasta sekä verkossa että verkon ulkopuolella tapahtuvaa liiketoimintaa varten Aurumia valitsi yhteistyökumppanikseen KWD Digitalin saadakseen niin verkkonäkyvyyden, hakukoneoptimoinnin, hakukonemarkkinoinnin kuin printtimainonnankin kerralla kuntoon, yhdestä ja samasta paikasta.

Aurumiassa tiedettiin KWD:n pystyvän toteuttamaan myös verkkopalvelun vaativa ja tietoturvallinen tekniikka.

Toiminnan alkaessa liikevaihdon tulostavoitteet asetettiin hyvin täsmällisesti – korkeiksi mutta kuitenkin realistisiksi. Koko vuoden tulostavoite saavutettiin jo neljän ensimmäisen toimintakuukauden aikana.

Osiensa summan ylittävä viestinnällinen, markkinoinnillinen ja teknologinen palvelukokonaisuus

Aurumia toimii kahdella eri liiketoimintamallilla, yhtäältä sähköisenä verkkopalveluna ja toisaalta perinteisempänä kivijalka- ja kiertuekaupankäyntinä. Yrityksen verkkonäkyvyys ja toiminta verkossa ei ole perinteisemmän liiketoiminnan tuki, vaan itsenäinen ja tärkeä osa liiketoimintaa. Vaikka nämä kaksi eri liiketoimintatapaa ovat yhteydessä toisiinsa, niiden optimaalinen tuloksellisuus vaatii erilaiset strategiat ja erilaiset mainonnan mediat.

Tulostavoitteen ylittäminen 300 prosentilla on monen tekijän summa

Aurumia on oppikirjaesimerkki menestyksestä, joka saavutetaan, kun tekninen osaaminen yhdistyy sekä perinteisten että digitaalisten markkinointikeinojen erinomaiseen hallintaan. Koko markkinoinnin hoitaminen yhdessä ja samassa paikassa on saanut asiakkaalta kiitosta, sillä asiakastilin kokonaisuus ja markkinointiviestinnän kokonaisvaltaisuus ovat automaattisesti hallussa.

Myös ostojen reaaliaikainen maksatus kaikkiin pankkiryhmiin tapahtuu tietoturvallisesti. Sähköinen verkkopalvelu palvelee myös datan tehokasta käsittelemistä analysointitoimintoineen ja tilastonäkymineen.

Aurumian Drupal-sivustot on toteutettu monikielisinä erillisasennuksina Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinoille. Skaalautuva järjestelmä on rakennettu mukautumaan suuriinkin vaihteluihin käyttäjä- ja kävijämäärissä. Mahdollisuus rajata tarkoin henkilökunnan käyttäjäprofiileja helpottaa palvelujen turvallisuutta ja toimintojen läpinäkyvyyttä entisestään.

Kun kaiken tarpeellisen saa yhdeltä ja samalta toimittajalta, myös reagoiminen esimerkiksi jatkuvan hakukone- ja konversio-optimoinnin tuloksiin tai kultakiertueiden vaatimiin lehti-ilmoituksiin konversiotestauksineen on yhtä ajantasaista kuin Aurumian sähköiset palvelut ja kulta- ja hopeaostojen reaaliaikaiset tilitykset ihan jokaiseen pankkiryhmään.

KWD Digital tarjosi – ja tarjoaa – Aurumialle yhden luukun palvelumuotona

  • konseptin
  • yritysilmeen ja logon
  • graafisen ilmeen sekä verkkoon että perinteisiin mainosmedioihin (lehtimainonta, A-standit, ikkunateippaukset, autoteippaukset, jne.)
  • räätälöidyn, järeän ja skaalautuvan, CRM-järjestelmän eli asiakkuudenhallinnan
  • sisällöntuotannon (mm. www-sivut ja muut verkkosisällöt)
  • hakukoneoptimoinnin ja hakukonemarkkinoinnin (erit. AdWords)
  • kumppanuusmainonnan (bannerit ja mainostekstit)
  • printti- ja verkkomainonnan
  • sosiaalisen median ylläpidon ja sen markkinointitoteutukset

Aurumian päivittäisen liiketoiminnan ytimenä toimii Drupalilla toteutettu asiakashallinta-, myynti- ja kassajärjestelmä sekä sen päälle rakennettu julkinen verkkopalvelu ja asiakkaiden extranet. Sovelluspuolella Aurumian verkkoliiketoiminta sekä ostopiste- ja kiertuetoiminta on rakennettu siten, että kaikki toimii sähköisesti ja saumattomasti yhteen. Tavoitteena on saattaa kaikki data sähköiseksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös ostopisteissä ja kultakiertueella olevat käyttävät samaa sähköistä tilaus-, kassa- ja asiakasjärjestelmää kuin www-sivusto ja CRM. Sähköiset palvelut toimivat salatuin yhteyksin, ja asiakasrekisterin salassapitoon ja tietoturvaan on kiinnitetty aivan erityistä huomiota.

Digimarkkinointistrategia koostuu jatkuvasta hakukone- ja konversio-optimoinnista sekä kohdennetusta hakusanamainonnasta. KWD Digital tekee Aurumialle niin kumppanuusmainonnan mainosbannereita kuin lehti-ilmoituksiakin, jälkimmäisiä toistakymmentä joka päivä.

Käytännössä perinteisempi printtimainontapuoli tarkoittaa parisataa piirrettyä ja taitettua lehti-ilmoitusta eri lehdissä ympäri Suomen. Yhdistettynä sissi- ja viraalimainonnan piirteitä hyödyntävään some-strategiaan, Aurumian jatkuva näkyvyys verkko- ja printtimedioissa on aina varmistettua ja korkealuokkaista.

Asiakkaan kiitos on tuloksen lisäksi kaiken toiminnan ketteryydessä

Tänäkin päivänä Aurumialla on toimiva, tuloksellinen ja turvallinen verkkopalvelu Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Perinteisempänä kivijalkaliikkeenä Aurumia toimii myös Virossa. Toimintaa laajennetaan uusiin maihin koko ajan.

Koska KWD Digital on toteuttanut Aurumian tarpeet ja liiketoimintavisiot yrityksen liiketoiminnan alusta lähtien, KWD on omalta osaltaan myös muokannut ja luonut Aurumian liiketoimintaa. Kehittyvänä ja kasvavana yrityksenä Aurumia etsii alati parannuksia liiketoimintamalleihinsa. KWD Digital on tiiviisti mukana tässä kehityksessä.

”Arvostamme KWD:n monipuolisuutta, joustavuutta, ketteryyttä ja nopeaa reagointikykyä, on sitten kyse toimivan nettisivuston rakentamisesta, CRM:n teknisestä kehittämisestä tai copy- ja ad-puolen toteutuksista. KWD:n lähestymistapa asioihin on konsultatiivinen. Myös hakukoneoptimointi- ja some-osaaminen ovat ensiluokkaisia."
Mikko Pohjanheimo, toimitusjohtaja, Aurumia Oy

ASIAKASPROJEKTI
Brändiuudistuksen yhteydessä verkkopalvelu täyremonttiiin
Musiikkitalon verkkosivusto
ASIAKASPROJEKTI
Musiikkitalo luottaa KWD Digitalin digiosaamiseen
Reumaliitolle uudistettiin Drupal 8 -sivusto ja verkkokauppa
ASIAKASPROJEKTI
Kuinka brändiuudistus viedään www-sivuille ja verkkokauppaan
ASIAKASPROJEKTI
TEK-verkkolehdelle uusia toiminnallisuuksia ja moderneja frontend-teknologioita
ASIAKASPROJEKTI
Usean sivuston sivustokokonaisuudelle hallitut päivitykset, versionhallinta ja ylläpito
ASIAKASPROJEKTI
Verkkopalvelu yli 30.000 golfarille
ASIAKASPROJEKTI
Pohjoismaiselle taloushallintotalolle uusi verkkosivusto
ASIAKASPROJEKTI
Tradenomipaja palvelee laajaa jäsenkuntaa
ASIAKASPROJEKTI
Lähdekoodi ja asiakastyytyväisyys huipussa Drupal 8 -toteutuksessa.
ASIAKASPROJEKTI
Nimimuutoksen myötä uusi verkkopalvelu palvelemaan 27000 jäsenen yhdistystä
ASIAKASPROJEKTI
Innovatiivisella kovan tason Drupal-koodaamisella rahaa ja aikaa säästävä käytännön sovellus ja kilpailutekijä vaativaan tekniseen käyttöön.
ASIAKASPROJEKTI
Ruka.fi -sivuston uudistus SCRUM-mallilla
ASIAKASPROJEKTI
Käyttöliittymä, joka on suunniteltu ihmistä varten
ASIAKASPROJEKTI
Kokonaisvaltainen toteutus kymmenelle www-sivustolle
ASIAKASPROJEKTI
Uniikilla palvelinratkaisulla ja multisite-asennuksella tehoa ja nopeutta globaaliin Drupal-sivustoon
ASIAKASPROJEKTI
Keskustanuorten ROI: jäsenmäärä nousuun verkkosivujen konseptoinnilla
ASIAKASPROJEKTI
Jalometallikierrättäjälle verkkosivut, laaja CRM ja kassahallinta Drupalilla
ASIAKASPROJEKTI
Tekniikan akateemiset TEK - responsiivisesti reaktiivista
ASIAKASPROJEKTI
Työsuhdepalvelusta teknologiateollisuuden työsuhde- ja palkkausasioiden ajantasainen tietopankki
ASIAKASPROJEKTI
Monikielisen verkkopalvelun toteutus Wordpress-julkaisujärjestelmällä