Ajanmukaiset työkalut nykyajan töille | Digitoimisto KWD Digital

Ota yhteyttä ja kerro miten voimme auttaa

Henkilötiedot
Kerro hieman projektistanne.

Ota yhteyttä

Olet täällä

Ajanmukaiset työkalut nykyajan töille

"Olemme yhdessä KWD:n kanssa saaneet luotua asiakkaitamme hyödyttävän palvelun, jota tulemme edelleen laajentamaan ja kehittämään."

Kristiina Kaski, Teknologiainfo Teknova Oy:n markkinointipäällikkö

Teknologiateollisuus ry on Suomen tärkeimmän vientialan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. Toimiala työllistää suoraan tai välillisesti neljäsosan Suomen koko työvoimasta. Jotta teknologiateollisuuden työsuhde- ja palkkausasioita koskevat ohjeet ja määräykset pysyvät aina ajan tasalla, Teknologiateollisuus ry:n omistama Teknologiainfo Teknova Oy tilasi KWD Digitalilta sähköisenä tietopankkina toimivan verkkopalvelun. Samaa verkkopalvelua käytetään myös Teknologiateollisuuden palkanlaskentakurssien aineistona.

Yhteistyön tuloksena syntyi Työsuhdepalvelu-sivusto. Teknologiainfo Teknova Oy:n markkinointipäällikkö Kristiina Kaski kertoo haastattelussa projektin taustoista ja sen myötä saavutetuista eduista. Teknologiainfo Teknova Oy tuottaa kaiken maksullisen tietomateriaalin Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten käyttöön.

"Verkkopalvelulla tavoiteltiin helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta"

Teknologiateollisuuden palkanlaskijat ja työsuhdeasioita hoitavat ovat tähän saakka saaneet kyseisiin asioihin liittyvät ohjeet ja määräykset kansiomuotoisena aineistona. Kansiomalli on ajan mittaan osoittautunut epäkäytännölliseksi.

"Sisällön tuottaminen oli hankalaa, sisällön päivittäminen oli hankalaa, eivätkä asiakkaat olleet täysin varmoja siitä, onko kansio ajan tasalla", Kristiina Kaski sanoo. "Halusimme korvata painetut materiaalit sähköisillä."

Aineiston vieminen sähköiseen muotoon oli vain yksin verkkopalvelulle asetetuista tavoitteista. "Verkkopalvelulla tavoiteltiin helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta ja ajantasaisuutta", Kaski kiteyttää.

Jatkuvasti päivitettävän ajantasaisen sisällön ohella Työsuhdepalvelun tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluu hakusanojen käytöllä saavutettu helppo tiedonhaku. Sähköisiin sisältöihin saadaan lisäksi linkitettyä lisätietoa ja tausta-aineistoa.

Työsuhdepalvelun tekninen toteutus kehitti myös Drupalin alikäyttäjät-moduulia

Tyosuhdepalvelu.fi-sivusto jakautuu kaikille avoimeen sekä kirjautumisen takana olevaan sisältöön. Lisenssinhaltijoiden käytettävissä olevan tiedon ajantasaisuuteen kiinnitettiin erityishuomiota kahdella tavalla:

  • uusimmat muutokset ovat uutislistauksena näkyvillä heti, kun käyttäjä kirjautuu palveluun
  • käyttäjiä informoidaan ajankohtaisista asioista, kuten loma-aikojen laskemiseen liittyvistä määräyksistä, tarvittaessa myös uutiskirjeellä

"On tärkeää, että käyttäjä näkee heti, että 'aha, tällaiset asiat ovat muuttuneet'", Kaski sanoo. "Oman työn kannalta tärkeät asiat näkee myös, jos käyttää kirjanmerkkiä", hän muistuttaa.

Tiedon ajantasaisuuden erityishuomiointiin kuuluu toisin sanoen sekin, että käyttäjä näkee verkkopalveluun kirjautuessaan myös sen, milloin hänen kirjanmerkeillä merkitsemiinsä kohtiin on tehty muutoksia.

Teknisesti innovatiivisinta Työsuhdepalvelun toteutuksessa ovat lisenssin alikäyttäjät. Alikäyttäjät perustuvat Drupalin Subuser-moduuliin, jota KWD Digital on Teknova Oy:n tilaaman verkkopalvelun yhteydessä merkittävästi vienyt eteenpäin.

Alikäyttäjämoduuli toimii siten, että lisenssin pääkäyttäjä hallinnoi lisenssin alikäyttäjiä koskevia tietoja ja käyttöoikeuksia. Esimerkiksi työntekijöiden vaihtuessa käyttöoikeuden vaihtaminen alikäyttäjältä toiselle sekä käyttäjien lisääminen ja poistaminen käyvät vaivattomasti ilman, että varsinaisiin maksullisiin lisensseihin tarvitsee tehdä muutoksia.

Onnistuneen verkkototeutuksen taustalla on tarkka konseptointi

"Tavoitteet on aika hyvin saavutettu", Kaski summaa. "Myös asiakkailta on saatu hyvää palautetta. Esimerkiksi helppokäyttöisyyttä on kiitetty, samoin sitä, että tieto löytyy. Myös sivuston rakennetta ja selkeyttä kiitellään", hän kertoo.

Onnistuneen toteutuksen suurimpana tekijänä Kaski pitää yksityiskohtaista ja pitkälle vietyä konseptointia. "Taustaksi tehtiin yksityiskohtainen käyttäjätarpeiden määrittely, joka toimi koko konseptin pohjana. Myös palvelun sisällön järjestäminen speksattiin käyttäjätutkimuksella tarkkaan."

Kaiken kaikkiaan Kristiina Kaski on kokenut yhteistyön KWD Digitalin kanssa miellyttävänä ja rakentavana.

"Työsuhdepalvelun täsmällinen määrittely on tuottanut sen, että lopputuote vastaa varsin pitkälle sitä, mitä haettiin ja mitä käyttäjätutkimuksen perusteella saatiin selville", Kaski sanoo. "Se on helpottanut myös KWD:n osuutta", hän arvioi.